Phân tích kỹ thuật đầu tư Forex, Coin, Chứng Khoán

kháng cự và hỗ trợ trong đầu tư forex, coin

Phương pháp xác định vùng hỗ trợ (SUPPORT) và vùng kháng cự (RESISTANCE) tốt nhất

Vùng Hỗ trợ – Support và vùng kháng cự – Resistance là hai thuật ngữ rất quan trọng trong thị trường Forex, Thị trường chứng khoán, và cả thị trường tài chính nói chung. Có rất nhiều bài viết, nội dung chia sẻ về vấn đề này nhưng để hiểu rõ bản chất của Kháng…